Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15 na rzecz polskiego rolnictwa

Autor: Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15
21 sierpień 2017 / TEMATY RÓŻNE

Sytuacja polskiego rolnictwa jest obecnie bardzo ciężka, dlatego tak ważnym i potrzebnym krokiem jest podjęcie konkretnych działań. Najlepszą drogą do zwrócenia uwagi na problemy rolnictwa i możliwości ich rozwiązania jest podjęcie inicjatywy przez grupę, której te problemy bezpośrednio dotyczą. Jednakże z powodu rozproszenia, braku silnej organizacji, która wyraźnie prezentowałaby interesy rolników i konsumentów, jasno wyrażała stanowisko w istotnych dla nich sprawach, rządzący nie traktują rolników i konsumentów jako partnerów do dyskusji. Nie chcą, aby uczestniczyli w tworzeniu prawa, lekceważą ich uwagi i opinie, nie liczą się z ich zdaniem.

Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15 jest organizacją reprezentującą interesy tych licznych grup społecznych – w Sejmie oraz wobec innych organów i instytucji państwa. Stowarzyszenie jednoczy małych, średnich i dużych rolników, producentów i przetwórców żywności, przedsiębiorców, konsumentów, a także naukowców. Nie można pozwolić na dzielenie tak licznych grup społecznych, bo jak wiadomo w jedności siła! Interesy Polaków – rolników i konsumentów – są spójne. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest zwiększanie świadomości konsumentów na temat zdrowej i nieprzetworzonej żywności, a także jednoczenie rolników, producentów zdrowej żywności, przetwórców oraz konsumentów. Jego zadaniem jest aktywizacja wszystkich grup społecznych dla poprawy sytuacji polskiej wsi i rolników oraz podniesienie w społeczeństwie świadomości zalet zdrowej żywności.

Chcemy, aby rolnictwu przywrócony został należny mu szacunek, aby rolnicy za swoją ciężką pracę otrzymywali godziwe wynagrodzenie. Chcemy by polska wieś pozostała ostoją polskiej kultury i zwyczajów, by młode pokolenie pamiętało o tradycji, byśmy nie zapomnieli skąd pochodzimy. Chcemy, by produkowana przez rolników świeża, naturalna i zdrowa żywność była szeroko dostępna, by każdy konsument wiedział z czego składa się produkt, który kupuje, by dzięki żywności bez polepszaczy, konserwantów, substancji chemicznych, społeczeństwo było zdrowsze, nie zapadało na choroby cywilizacyjne, żyło dłużej. Chcemy by polskie produkty były promowane zarówno w kraju jak i zagranicą, by polska zdrowa żywność stała się rozpoznawalna i ceniona ze względu na wysoką jakość.

Klub Kukiz’15 w porozumieniu ze Stowarzyszeniem przygotowuje oraz wnosi do laski marszałkowskiej ważne dla rolników, jak i konsumentów projekty ustaw. Takich projektów jest już ponad 15 m.in.: projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników, o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też projekt zakładający znakowanie produktów żywnościowych wolnych od GMO.

Zapraszamy wszystkich rolników – bez względu na powierzchnię gospodarstwa, na którym działają, jak również charakter prowadzonej działalności – do przystąpienia do Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15. Jedynie poprzez współpracę wszystkich grup można osiągnąć zamierzony cel – poprawę sytuacji na polskiej wsi oraz zwiększenie świadomości wśród konsumentów.

Osoby chcące przystąpić do Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów – Kukiz`15 jak i te chcące uzyskać więcej informacji na temat inicjatywy zapraszamy do kontaktu: rik@ruchkukiza.pl lub pod numerem telefonu 539 020 503.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową www.rikk15.pl, zapraszamy również do dyskusji na forum internetowym pod adresem www.forumrikk15.ploraz na profilu na facebooku.

 

P.S. Przykre jest to, że żaden z bojowników o dobrobyt rolników nie upomniał się o zwrot prawa własności do chłopskiej ziemi, skonfiskowanego w maju 2016 roku przez rząd i organizacje religijne, rzekomo w obronie przed wywiezieniem  jej za granicę.

Tags: chłopi, GMO, Kukiz 15, rolnictwo, siedliska, zdrowa żywność, ziemia

Related Posts

Previous Post Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

0 shares