Ruch na rynku złota. Banki centralne znowu kupują

Banki centralne kupiły w marcu ponad 79 ton złota

Według najnowszych danych World Gold Council (WGC) banki centralne na całym świecie dodały do ​​swoich rezerw w marcu 2021 aż 79,5 ton netto złota, głównie dzięki dużym zakupom dokonanym przez bank centralny Węgry.

Skup złota przez banki centralne zwolnił w zeszłym roku z rekordowego tempa, jakie notowano w latach 2018 i 2019 r. Ten trend hamujący utrzymał się do początku 2021 r. Sprzedaż złota przez Turcję i Rosję osłabiła ogólne zasoby banków centralnych na świecie, nawet jeśli kilka krajów nadal zwiększało swoje rezerwy złota. Mimo tego osłabienia zasoby żółtego metalu zaczynają powoli rosnąć .

W pierwszym kwartale światowe rezerwy złota wzrosły o zdrowe 95 ton netto. Węgry kupiły w marcu 63 tony złota, potrajając swoje rezerwy. Był to jeden z największych zakupów złota banku centralnego od dziesięcioleci. W swoim komunikacie, Narodowy Bank Węgier, nazwał złoto „kluczowym aktywem rezerwowym”. Ponieważ złoto nie wiąże się z ryzykiem kredytowym ani ryzykiem kontrahenta, ułatwia wzmacnianie zaufania do kraju we wszystkich środowiskach gospodarczych, czyniąc je jednym z najważniejszych aktywów rezerwowych na świecie ”.

W marcu Indie dodały kolejne 7,5 tony złota do swoich rezerw, był to kolejny wzrost ich rezerw po zakupieniu 11,2 tony w lutym b.r. W sierpniu 2020 pojawiły się doniesienia, że ​​Bank Rezerw Indii (RBI) rozważa znaczne zwiększenie swoich rezerw złota i wydaje się, że RBI plan ten realizuje konsekwentnie.

Nadal był dużym nabywcą jest Uzbekistan, który dodał do swoich rezerw złota kolejne 8,1 tony. Uzbecki bank centralny był w ostatnich miesiącach niezwykle aktywny na rynku złota. Sprzedał 32 tony złota w sierpniu zeszłego roku, gdy kraj zwiększył eksport złota, aby wygenerować dodatkowy dochód, aby poradzić sobie z pandemią COVID-19, ale od tego czasu kupuje złoto co miesiąc. Od czasu wielkiej wyprzedaży uzbecki bank centralny dodał do swoich rezerw 57 ton złota. Drugim znaczącym kupcem w marcu był Kazachstan, który odnotował 3,5-tonowy wzrost stanu posiadania złota.

Wzrost swoich rezerw złota zgłosiła w marcu Japonia, wyniósł on aż 80,8 ton. Było to efekt transakcji pozarynkowej pomiędzy dwoma różnymi wydziałami Ministerstwa Finansów. Transakcja została ułatwiona przez bank centralny i miała na celu wsparcie działań stymulacyjnych w odpowiedzi na pandemię. Ponieważ był to transfer międzyrządowy, nie został uwzględniony w zakupach netto.

Jedynym sprzedawcą złota w marcu była Turcja, która upłynniła 2,6 tony złota. . W ciągu ostatnich pięciu miesięcy Turcy sprzedali 55,2 ton złota, co znacznie wypaczyło globalne zasoby złota netto banków centralnych. Turcja, jak wiadomo boryka się z kryzysem walutowym.

Rosja nie sprzedawała złota ani w lutym ani marcu; przypomnijmy, że w styczniu sprzedała go 3,2 tony.  W przeciwieństwie do Turcji, ruch Rosji nie był częścią żadnej zmiany polityki pieniężnej. Było to związane ze styczniową zapowiedzią banku centralnego, że zamierza emisję bicie pamiątkowej złotej monety w 2021. Jest to część szerszego planu emitowania w najbliższym roku szeregu złotych monet. Podobne programy prowadzone są przez inne banki centralne; nowe monety sprzedawane są w części jako bulion.

Innymi znaczącymi sprzedawcami w I kwartale były Filipiny (24,9 tony) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (6,7 tony). W najbliższej przyszłości należy się spodziewać powrotu na rynek złota Polski. W marcowym wywiadzie udzielonym przez prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego powiedział on, że Polacy chcieliby w ciągu najbliższych kilku lat uzupełnić swoje rezerwy o kolejne 100 ton złota. Polska zwiększyła swoje rezerwy złota o 25,7 ton w 2018 r. I o dalsze 100 ton w 2019 r., Zwiększając ogólne zasoby rezerw złota do 228,7 ton.

Wprawdzie Ludowy Bank Chin nie zgłosił żadnych zakupów złota od 16 miesięcy. Nie jest jednak niczym niezwykłym, że Chiny milczą, a potem nagle ogłaszają duży wzrost rezerw. Na ten temat wypowiedziała się  Światowa Rada Złota stwierdzając, że „​​duże sporadyczne zakupy czy sprzedaż utrudniają określenie ogólnej trajektorii popytu banku centralnego. Spodziewana jest jednak kontynuacja zakupów netto. Uważamy, że pozytywny sentyment do złota pozostaje w dużej mierze niezmieniony w środowisku banków centralnych ”.

Po rekordowych latach 2018 i 2019 skup złota przez bank centralny spowolnił w 2020 r., gdy zakupy netto wyniosły łącznie około 273 ton. Był to jedenasty rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost netto rezerw złota banku centralnego. Spodziewano się niższego tempa zakupów w 2020 r. Na sytuację rynku wpłynął zarówno chaos gospodarczy wywołany nadmiernym zadłużeniem i niskimi stopami  procentowymi, jak i pandemia koronawirusa.

Popyt banku centralnego wyniósł 650,3 ton w 2019 roku. Był to drugi co do wielkości poziom zakupów rocznych od 50 lat, nieco poniżej zakupów netto w 2018 roku, które wyniosły 656,2 ton. Według WGC w 2018 r. odnotowano najwyższy poziom rocznych zakupów złota netto banku centralnego od czasu zawieszenia wymienialności dolara na złoto w 1971 r. I drugą w dziejach rynku złota.

ŹRÓDŁO: SCHIFFGOLD

Tags: Chiny, Kazachstan, Polska, RBI, Rosja, Turcja, Uzbekistan, Węgry, WGC, złoto

Related Posts

Previous Post Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

0 shares